User Tools

Site Tools


846031-s-tif-la-gi

Sétif (tiếng Ả Rập: سطيف) là một thanh phố thủ phủ của tỉnh Sétif của Algérie. Thành phố có tổng diện tích km², trong đó diện tích đất là km², dân số theo ước tính năm 2005 là 246.379 người. Đây là thành phố lớn thứ 7 Algérie.

Bản mẫu:Thành phố Algérie

846031-s-tif-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)