User Tools

Site Tools


825931-v-ng-h-u-la-gi

Vương hậu (chữ Hán: 王后; Hangul: 왕후Wanghu; tiếng Anh: Queen Consort) là một Vương tước thời phong kiến của một số quốc gia phương Đông như Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên và các quốc gia Châu Âu. Vương hậu là tước vị dành cho vợ chính thức của nhà vua khi nhà vua này xưng Vương, tước vị quân chủ của một Vương quốc.

Hầu hết các quốc gia Châu Âu đều chỉ xưng là Vương quốc, vị vua gọi là Quốc vương (King), vì vậy vợ của Quốc vương phải được gọi là Vương hậu (Queen). Tuy nhiên, ngày nay nhiều người hay dùng Hoàng hậu theo nghĩa là vợ của nhà vua nói chung, điều này có thể gây ra một số nhầm lẫn.

Vốn thời nhà Hạ, danh từ [Hậu; 后] vốn là từ dùng để gọi một vị quân chủ khi đang tại vị, như Hậu Nghệ hay Hậu Tắc, sau khi qua đời đều được gọi là [Đế; 帝], chính phối thê tử của quân chủ khi đó gọi là [Phi; 妃]. Từ sau thời nhà Thương đến nhà Chu, quân chủ khi tại vị xưng [Vương; 王], và từ Hậu trở thành danh từ dành cho nguyên phối thê tử, đều gọi là 「Vương hậu」.

Sang thời Tây Hán, Vương hậu là danh vị cho người vợ chính thức của Quốc vương, các chư hầu xưng thần với nhà Hán, đứng đầu một Vương quốc, vì vậy về phẩm trật thấp hơn một bậc so với Hoàng hậu, là nguyên phối của Hoàng đế. Sang thời Đông Hán, Vương hậu cải thành Vương phi, và từ đây hôn phối của các tước Vương đều gọi thành Vương phi cả.

Ở Hàn Quốc, nhà Cao Ly ban đầu vẫn dùng Vương hậu là danh vị cho chính thất khi còn sống và vinh diệu sau khi chết, nhưng thời mạt kỳ chuyển qua chỉ truy phong Vương hậu sau khi chính thất qua đời. Nhà Triều Tiên nối tiếp, Vương hậu chỉ là danh vị của một chính thất sau khi qua đời, chánh thất của Quốc vương khi tại vị có danh xưng Vương phi, hay giản gọi là Trung điện.

Tại Việt Nam, nhà Triệu của Triệu Đà xưng Vương, nên các chính thất đều gọi Vương hậu. Về sau, nhà Ngô do Ngô Quyền chỉ xưng Vương, nên vị chính thê của ông, dã sử gọi Dương Như Ngọc là Vương hậu. Sau đó, các vị quân chủ nhà Đinh, nhà Tiền Lê đến nhà Hậu Lê đều xưng Hoàng đế, do vậy các chính phối của họ đều gọi là Hoàng hậu.

Thời nhà Nguyễn, Nguyễn Thế Tổ Gia Long Đế vào năm Gia Long nguyên niên (1802) chỉ xưng Vương, nên sang năm (1803) đã tấn phong chính thê Tống Thị Lan làm Vương hậu. Sau năm Bính Dần (1806), Gia Long xưng Hoàng đế, Tống hậu mới trở thành Hoàng hậu, và bà là người cuối cùng trong lịch sử Việt Nam từng nhận danh vị Vương hậu.

Một số nhân vật trong lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Trung Quốc[sửa | sửa mã nguồn]

Triều Tiên[sửa | sửa mã nguồn]

Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

825931-v-ng-h-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)